Demo Group Logo SVG

Blokovska roba

Blokovska roba

Demo Group Logo SVG

Blokovsku robu štampamo na NCR (samokopirajućem) ili ofsetnom papiru i to: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, uplatnice, naloge, priznanice i ostalo po individualnom zahtevu naručioca. Najčešće se štampaju u A4, A5 i A6 formatu u jednoj ili više boja. Blokovi mogu da imaju dodatne operacije: perforaciju, numeraciju.

Blokovsku robu štampamo na NCR (samokopirajućem) ili ofsetnom papiru i to: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, uplatnice, naloge, priznanice i ostalo po individualnom zahtevu naručioca. Najčešće se štampaju u A4, A5 i A6 formatu u jednoj ili više boja. Blokovi mogu da imaju dodatne operacije: perforaciju, numeraciju.

Za čist račun!

Za čist račun!

Blokovska roba 01
Blokovska roba 02
Blokovska roba 03