Demo Group Logo SVG

Čestitke | Pozivnice | Vizit karte

Čestitke | Pozivnice | Vizit karte

Demo Group Logo SVG

Čestitke i pozivnice, jednostrane ili na preklop, treba da vam privuku pažnju na događaj (rođendan, proslavu, svadbu, izložbu, promociju, jubilej …). Vizit karta je šansa da ostavite dobar prvi utisak kod vaših potencijalnih klijenata. Standardni format je 9x5cm, najčešće se štampa na 300gr papiru sa dodatkom sjajne ili mat plastifikacije.

Čestitke i pozivnice, jednostrane ili na preklop, treba da vam privuku pažnju na događaj (rođendan, proslavu, svadbu, izložbu, promociju, jubilej …). Vizit karta je šansa da ostavite dobar prvi utisak kod vaših potencijalnih klijenata. Standardni format je 9x5cm, najčešće se štampa na 300gr papiru sa dodatkom sjajne ili mat plastifikacije.

Prvi kontakt je najvažniji!

Prvi kontakt je najvažniji!

Cestitke-01
Cestitke 02
Cestitke 03