Demo Group Logo SVG

Deklaracije i nalepnice

Deklaracije i nalepnice

Demo Group Logo SVG

Bez obzira da li se proizvode kao samolepljive etikete (nalepnice), ili kao deklaracije na papiru (ofset, kunstdruk), ili kao kartonski omoti, ova grupa proizvoda ima istu namenu – identifikaciju proizvoda. Dimenzije, izgled i oblik prilagođavamo pakovanju, po želji klijenta.

Bez obzira da li se proizvode kao samolepljive etikete (nalepnice), ili kao deklaracije na papiru (ofset, kunstdruk), ili kao kartonski omoti, ova grupa proizvoda ima istu namenu – identifikaciju proizvoda. Dimenzije, izgled i oblik prilagođavamo pakovanju, po želji klijenta.

Budite primećeni!

Budite primećeni!

Deklaracije i nalepnice 01
Deklaracije i nalepnice 02
Deklaracije i nalepnice 03