Demo Group Logo SVG

Posteri

Posteri

Demo Group Logo SVG

Plakat ili poster je grafičko rešenje koje, kao sredstvo marketinga treba prolazniku da omogući trenutno dobijanje informacije o proizvodu ili usluzi. Ne sme biti pretrpan informacijama, bojama i slikama jer će u tom slučaju postati teško čitljiv i neće zainteresovati prolaznike. Najčešće se štampaju u formatu B3 ili B2 na 90 ili 115gr papiru.

Plakat ili poster je grafičko rešenje koje, kao sredstvo marketinga treba prolazniku da omogući trenutno dobijanje informacije o proizvodu ili usluzi. Ne sme biti pretrpan informacijama, bojama i slikama jer će u tom slučaju postati teško čitljiv i neće zainteresovati prolaznike. Najčešće se štampaju u formatu B3 ili B2 na 90 ili 115gr papiru.

Jedan pogled da sve bude jasno!

Jedan pogled da sve bude jasno!

Poster 1
Poster 2
Poster 3