Demo Group Logo SVG

Fascikle

Fascikle

Demo Group Logo SVG

Visok nivo profesionalnosti predstavlja kada Vašu dokumentaciju, ugovore ili poslovne ponude klijentima predajete u sopstvenim fasciklama, dizajniranim sa vašim logom i podacima. Štampamo ih iz B2, na 275gr printokartu, sa sjajnom ili mat plastifikacijom.

Visok nivo profesionalnosti predstavlja kada Vašu dokumentaciju, ugovore ili poslovne ponude klijentima predajete u sopstvenim fasciklama, dizajniranim sa vašim logom i podacima. Štampamo ih iz B2, na 275gr printokartu, sa sjajnom ili mat plastifikacijom.

Svi dokumenti na jednom mestu!

Svi dokumeni na jednom mestu!

Fasacikle 1
Fasacikle 2
Fasacikle 3